maja 13, 2020

Ile można mieć promili w Niemczech? Odpowiedzialność karna za jazdę pod wpływem alkoholuJeździsz po Niemczech samochodem? Pamiętaj, aby nigdy nie jeździć na tzw. podwójnym gazie! Od tego zależy bezpieczeństwo Twoje, Twoich współpasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Statystyki są jednak przerażające – co roku rośnie liczba pijanych kierowców.  Dlatego dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z informacjami o odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w Niemczech.

W Niemczech (podobnie jak w Polsce), jazda samochodem pod wpływem alkoholu może zostać zakwalifikowana jako wykroczenie albo jako przestępstwo. Jednak przesłanki, na podstawie których czyn kwalifikuje się jako przestępstwo albo wykroczenie są zupełnie inne.

Zgodnie z § 24a niemieckiej ustawy o ruchu drogowym, jeśli pomiar alkomatem (lub badanie krwi) wykazuje stężenie alkoholu we krwi 0,5‰ lub większe (0,25 mg/l lub większe) to mamy do czynienia z wykroczeniemJest ono karane grzywną do 3 000 euro.(!)
Uwaga! Wykroczenie w takiej sytuacji popełnia nie tylko osoba, która umyślnie wsiada za kierownicę pod wpływem alkoholu, ale również, gdy robi to nieumyślnie

Co istotne, przepis ten dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy kierowca, mimo iż pomiar stężenia alkoholu wykazał u niego 0,5‰ lub więcej (0,25 mg/l lub więcej), potrafi prowadzić bezpiecznie pojazd.  

Jeżeli bowiem kierowca nie potrafi prowadzić bezpiecznie pojazdu to zastosowanie znajdują przepisy niemieckiego kodeksu karnego (StGB), które przewidują odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa.

Zgodnie z § 316 StGB, kierowca, który wskutek spożycia alkoholu (lub innych środków odurzających) nie jest w stanie prowadzić pojazdu bezpiecznie, podlega karze pozbawienia wolności do roku lub karze grzywny.

Należy zatem podkreślić, iż kluczową przesłanką, która kwalifikuje jazdę pod wpływem alkoholu w Niemczech jako wykroczenie bądź przestępstwo jest ,,bezpieczne prowadzenie pojazdu’’.

W orzecznictwie przyjmuje się, że wartością, po której osiągnięciu lub przekroczeniu mamy do czynienia z bezwzględną niezdolnością do bezpiecznego kierowania pojazdem jest 1,1‰ – wtedy zawsze mamy do czynienia z przestępstwem.

Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy nie osiąga wartości 1,1‰, to ocena zachowania kierowcy decyduje o tym, czy sprawca poniesie odpowiedzialność karną za wykroczenie czy za przestępstwo.

Za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu można otrzymać również czasowy zakaz prowadzenia pojazdów (niem. Fahrverbot – od miesiąca do 6 miesięcy) albo nawet utracić uprawnienia do kierowania pojazdami (niem. Entziehung der Fahrerlaubnis – czasowo albo na zawsze). O różnicach pomiędzy zakazem prowadzenie pojazdów a utratą uprawnień do kierowania pojazdami opowiemy w następnych wpisach!

Warto również podkreślić, że niemiecki kodeks karny odróżnia przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu od przestępstwa stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu. 

Stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu zostało uregulowane w § 315c StGB. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu stworzy się konkretne zagrożenie dla życia, nietykalności cielesnej innych osób lub obcych rzeczy o znacznej wartości. 

Przykładowo: kierowca prowadzi samochód pod wpływem alkoholu i uderza w inny samochód. Kierowca uderzonego samochodu nie odnosi żadnych obrażeń, ale zostało stworzone konkretne zagrożenie dla jego życia i zdrowia. To już wystarczy do przypisania sprawcy odpowiedzialności z § 315c StGB. 

Za przestępstwo stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności do lat 5. 

Gdyby w opisanym przykładzie kierowca uderzonego samochodu doznał jakichś obrażeń, to sprawca odpowiadałby nie tylko za popełnienie czynu z § 315c StGB, ale również np. za nieumyślne uszkodzenie ciała. 

Są to podstawowe informacje o odpowiedzialności karnej za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w Niemczech, które każdy użytkownik niemieckich dróg powinien znać. Już wkrótce udostępnimy kolejne wpisy z Naszej edukacyjnej serii dla Kierowców! :) 

Z pozdrowieniami z Frankfurtu nad Odrą
Rechtsanwältin Dr. Kamila Matthies, LL.M. 
Copyright © Prawo na pograniczu , Blogger