maja 18, 2020

Odpowiedzialność karna-skarbowa za niezapłacenie podatku drogowego w NiemczechZapraszamy do zapoznania się z Naszym trzecim wpisem z serii edukacyjnej dla Kierowców. Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, czy niezapłacenie podatku drogowego (Kraftfahrzeugsteuer) może prowadzić do odpowiedzialności karnej w Niemczech.

Od razu odpowiadamy: Tak – każda osoba, która nie zapłaci należnego podatku drogowego musi liczyć się nie tylko z koniecznością uregulowania zaległego podatku wraz z odsetkami, ale również z odpowiedzialnością karną-skarbową związaną z oszustwem podatkowym albo lekkomyślnym uszczupleniem podatku.

Taka dwutorowość działań niemieckich organów jest standardem – jeżeli bowiem w Niemczech nie zapłacimy jakiegokolwiek podatku to narażamy się nie tylko na odpowiedzialność podatkową, ale również na odpowiedzialność karną-skarbową.

Niezapłacenie należnego podatku drogowego w Niemczech może prowadzić do odpowiedzialności za oszustwo podatkowe (przestępstwo karno-skarbowe) albo za lekkomyślne uszczuplenie podatku (wykroczenie karno-skarbowe).

Kiedy narażamy się na zarzut oszustwa podatkowego za niezapłacenie podatku drogowego w Niemczech?

Zgodnie z § 370 ust. 1 pkt 2 niemieckiej Ordynacji Podatkowej (Abgabenordnung- AO) każdy, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązku nie poinformuje właściwych organów podatkowych o faktach istotnych dla powstania obowiązku podatkowego i przez to uszczupli należny podatek albo uzyska niesłusznie korzyści podatkowe dla siebie lub innej osoby podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu albo karze grzywny.

W przypadku niezapłacenia należnego podatku drogowego mamy zazwyczaj do czynienia z sytuacją, gdy użytkownik samochodu nie informuje odpowiednich organów podatkowych o ciążącym na nim obowiązku zapłaty podatku drogowego, co prowadzi do tego, że nie płaci podatku, czyli uszczupla należny podatek.

Należy w tym miejscu podkreślić, że odpowiedzialność karną-skarbową za oszustwo podatkowe może ponosić wyłącznie osoba, która popełnia ten czyn umyślnie, czyli ma zamiar – tzn. chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, godzi się na to.

Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ jeżeli użytkownik samochodu lekkomyślnie  nie zgłosi się do odpowiednich organów podatkowych i w konsekwencji nie zapłaci należnego podatku drogowego to wtedy grozi mu odpowiedzialność karna-skarbowa za wykroczenie z § 378 Abgabenordnung (za lekkomyślne uszczuplenie podatku).

Lekkomyślność jest jedną z form nieumyślności. Lekkomyślnie działa ten, kto nie mając zamiaru popełnienia czynu, popełnia go na skutek niezachowania ostrożności wymaganej od niego w danych okolicznościach, mimo, że musiał przeiwdywać, że w wyniku jego czynu może dojść do uszczuplenia podatku. 

Zgodnie z § 378 niemieckiej Ordynacji Podatkowej za lekkomyślne uszczuplenie podatku grozi kara grzywny do 50 000 euro.

Powyższe oznacza, że każda osoba, która nie zapłaci należnego podatku drogowego musi liczyć się nie tylko z koniecznością uregulowania zaległego podatku wraz z odsetkami, ale również z odpowiedzialnością karną-skarbową. Rodzaj odpowiedzialności – tj. czy będzie to odpowiedzialność za przestępstwo (oszustwo podatkowe) czy za wykroczenie (lekkomyślne uszczuplenie podatku) zależy od tego, czy użytkownik samochodu, który nie płaci podatku robi to umyślnie czy nieumyślnie.

W praktyce najczęściej wygląda to tak, że Klieci najpierw otrzymują decyzję podatkową wystawioną przez urząd celny, w której nakładany jest na nich obowiązek zapłaty zaległego podatku drogowego, a następnie otrzymują rozstrzygnięcia dotyczące sprawy karnej-skarbowej:
  • Za oszustwo podatkowe będzie to z reguły Strafbefehl, czyli niemiecki nakaz karny wystawiony przez sąd. (Uwaga! W sytuacjach, gdy szkoda podatkowa jest wysoka może jednak dojść do skierowania wobec sprawcy aktu oskarżenia do sądu, a następnie do wydania wyroku skazującego za oszustwo podatkowe). 
  • Za lekkomyślne uszczuplenie podatku będzie to decyzja o ukaraniu karą finansową za wykroczenie, wystawiona przez właściwy urząd celny.

Dlatego dla własnego dobra nigdy nie lekceważ spraw dotyczących podatku drogowego w Niemczech. Jeżeli masz wątpliwości, czy jesteś zobowiązany opłacać ten podatek to najlepiej skonsultuj się z adwokatem albo zwróć się do właściwego urzedu celnego z zapytaniem w tej sprawie. Trzeba podkreślić, że każda sytuacja jest inna, a ustawa o podatku drogowym zawiera wiele wyjątków, dlatego najlepiej wyjaśnić konkretną sytuację od razu, by później nie narazić się na zapłatę zaległego podatku ale również na odpowiedzialność karną-skarbową.

Z pozdrowieniami z Frankfurtu nad Odrą
Rechtsanwältin Dr. Kamila Matthies, LL.M.

Copyright © Prawo na pograniczu , Blogger