maja 15, 2020

Ucieczka z miejsca wypadku w Niemczech a odebranie prawa jazdy


Zapraszamy do zapoznania się z naszym drugim wpisem z serii edukacyjnej dla Kierowców. Dzisiaj wyjaśniamy następujące kwestie: 
  1. Co grozi w Niemczech za ucieczkę z miejsca wypadku?
  2. Czy za ucieczkę z miejsca wypadku w Niemczech można stracić prawo jazdy?
  3. Czy na gruncie prawa niemieckiego rozróżnia się kolizję od wypadku?
Ucieczka z miejsca wypadku w Niemczech to bardzo poważne przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 lub kara grzywny. Ponadto jego popełnienie może oznaczać odebranie prawa jazdy
  
Zgodnie z § 142 StGB (niemieckiego kodeksu karnego) na odpowiedzialność karną za niedozwolone oddalenie się z miejsca wypadku naraża się ten:
  • kto będąc jego uczestnikiem oddali się (ucieknie) z miejsca zdarzenia, uniemożliwiając osobom uczestniczącym w wypadku i poszkodowanym ustalenie swojej tożsamości, swojego pojazdu i charakteru udziału w nim poprzez swoją obecność i oświadczenie, że brał udział w wypadku;
  • kto nie zaczeka na miejscu zdarzenia (przez odpowiedni do danej sytuacji czas), by umożliwić innym poczynienie powyższych ustaleń.

Z powyższego wynika, że odpowiadać karnie z § 142 StGB może nie tylko sprawca zdarzenia, ale każda osoba, która uczestniczyła w wypadku (czyli przyczyniła się lub miała jakikolwiek wpływ na wypadek).

Co istotne, w prawie niemieckim nie ma rozróżnienia pomiędzy wypadkiem a kolizją (która w potocznym znaczeniu jest zdarzeniem mniej ”poważnym”). 

Zasadniczo więc nieistotne jest, czy podczas wyjeżdżania z parkingu urwałeś komuś lusterko, czy brałeś udział w wielkim karambolu na autostradzie – każde takie zachowanie może wypełniać znamiona § 142 StGB. 

Jedynie konsekwencje tego typy zachowań mogą być różne.
Za nieuprawnioną ucieczkę z miejsca wypadku grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 lub kara grzywny – są to tzw. kary główne.

Jednak pamiętaj! 
Osobie, która uciekła z miejsca wypadku może zostać odebrane prawo jazdy (uprawnienia do kierowania pojazdami na terenie Niemiec), jeżeli:
  • wie lub może wiedzieć, że w wypadku zginęła lub odniosła poważne obrażenia inna osoba lub że wyrządzono znaczne szkody w mieniu należącym do innych osób.
Co oznacza wyrażenie ”znaczna szkoda”? 

W orzecznictwie niemieckich sądów wskazuje się, iż minimalnie jest to wartość w granicach 1 200 – 1 500 euro.

W praktyce więc zasadniczo za każdą nieuprawnioną ucieczkę z miejscu wypadku grozi odebranie prawa jazdy. Koszty naprawy w Niemczech (np. urwanego lusterka czy zarysowanego auta) zazwyczaj przewyższają kwotę 1 200 – 1 500 euro.

Dlatego dla własnego dobra nigdy nie oddalaj się z miejsca wypadku, najlepiej od razu poinformuj policję, aby nie narazić się na postępowanie karne i surowe konsekwencje.

Z pozdrowieniami z Frankfurtu nad Odrą
Rechtsanwältin Dr. Kamila Matthies, LL.M. 

Copyright © Prawo na pograniczu , Blogger