kwietnia 24, 2020

Impressum

IMPRESSUM (Deutsche Version – siehe unten)

NOTA PRAWNA

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa prasowego, § 5 TMG (niem. ustawy o mediach elektronicznych), § 6 państwowej umowy o usługach medialnych, DL-InfoV (rozporządzenia w sprawie obowiązku informacyjnego usługodawców) i TDG (niem. ustawy o usługach telekomunikacyjnych) jest:

 

Rechtsanwältin Dr. Kamila Matthies, LL.M.

Adres:

Logenstraße 8,

Oderturm, 10 OG.

15230 Frankfurt (Oder)

Telefon: 0335 23 01 00 00

E-mail: buero-matthies@web.de

www.adwokatniemcy.net

 

Niniejsza nota prawna (metryczka/Impressum) obowiązuje również na wszystkich naszych kanałach w Social Media.

Numer identyfikacyjny VAT: DE 268 370 684

Ustawowe określenie zawodu: Rechtsanwalt (pol. Adwokat)

Tytuł nadany przez Izbę Adwokacką Landu Brandenburg

Właściwa izba:

Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg

Geschäftsstelle, Grillendamm 2,

14776 Brandenburg an der Havel

 

Regulacje zasad wykonywania zawodu:

Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO [Regulamin Federalnej Izby Adwokackiej]

Berufsordnung für Rechtsanwälte – BORA [Regulamin wykonywania zawodu adwokata]

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG [Ustawa o wynagrodzeniu adwokata]

Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union – CCBA [Kodeks Etyki Prawników Europejskich]

Gerichtskostengesetz (GKG)

Z treścią wymienionych regulacji z zakresu prawa zawodowego w języku niemieckim i angielskim można się zapoznać na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej (www.brak.de) w rubryce Berufsrecht.

Regulacje z zakresu prawa zawodowego zabraniają adwokatom reprezentowania przeciwstawnych interesów (§ 43a ust. 4 BRAO). Dlatego też przed przyjęciem zlecenia zawsze dokonuje się sprawdzenia, czy nie ma miejsca konflikt interesów.

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

W przypadku sporów pomiędzy adwokatami a ich zleceniodawcami istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (na wniosek) w regionalnej Izbie Adwokackiej Landu Brandenburg (zg. z § 73 ust. 2 nr 3 w zw. z ust. 5 BRAO) lub w Centrum Rozstrzygania Sporów Adwokatury (§ 191 n. BRAO) przy Federalnej Izbie Adwokackiej: www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de

 

Komisja Europejska oferuje platformę służącą do rozstrzygania sporów online, która jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Platforma ta umożliwia użytkownikom pozasądowe wyjaśnianie sporów związanych z umową online. Nasz adres e-mail to: buero-matthies@web.de


Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody pozostające w związku z wykonywaniem czynności zawodowych świadczone przez R+V Versicherung. Zakres obowiązywania: Niemcy.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje podane na stronach internetowych Kancelarii maja charakter informacyjny. Kancelaria dokłada wszelkich starań w celu zachowania ciągłej aktualności wewnętrznych i zewnętrznych treści zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji lub prezentacji zawartych na stronach internetowych, do których prowadzą linki, przekierowania lub odesłania umieszczone na niniejszej stronie internetowej.

Wysłanie maila nie skutkuje tym, iż zostanie zawiązana umowa między adwokatem a klientem. Do tego konieczna jest wyraźna akceptacja ze strony adwokata.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
IMPRESSUM 

Hier werden von Strafverteidigerin Frankfurt (Oder) Dr. Kamila Matthies, LL.M. Informationen gemäß §§ 5 TMG, 55 RStV und der DL-InfoV eingestellt:

 

Rechtsanwältin Dr. Kamila Matthies, LL.M.

Logenstraße 8,

Oderturm, 10 OG.

15230 Frankfurt (Oder)

Telefon: 0335 23 01 00 00

Email: buero-matthies@web.de

Webseite: www.adwokatniemcy.net

 

Das Impressum gilt auch für unsere folgenden Social Media Profile.

Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet: DE 268 370 684

 

Dr. Kamila Matthies, LL.M. ist in Deutschland zugelassener Rechtsanwältin und Mitglieder der Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg – Geschäftsstelle, Grillendamm 2, 14776 Brandenburg an der Havel.

Es gelten die nachfolgenden berufsrechtlichen Regelungen: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA), Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Diese Vorschriften können auf der Homepage der Bundesrechtsanwaltskammer (www.brak.de) eingesehen werden.

Die Berufshaftpflichtversicherung besteht bei der R+V Versicherung (Geltungsbereich: Deutschland).

Allgemeine Informationspflicht gemäß § 36 VSBG

Ich weise darauf hin, dass die Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg, Grillendamm 2, in 14776 Brandenburg an der Havel für Streitigkeiten zwischen der Kanzlei und den Mandanten eine Schlichtungsstelle unterhält, die dazu dient, Rechtsstreitigkeiten vor Gericht zu vermeiden.

Bei Streitigkeiten zwischen Rechtsanwälten und ihren Auftraggebern besteht auf Antrag die Möglichkeit der außergerichtlichen Streitschlichtung bei der regionalen Rechtsanwaltskammer (gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 73 Abs. 5 BRAO) oder bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft (§ 191f. BRAO) bei der Bundesrechtsanwaltskammer, im Internet zu finden über die Webseite: www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de

 

Die Kanzlei Dr. Kamila Matthies ist grundsätzlich bereit, an Streitbeilegungverfahren bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft teilzunehmen.

 

Die Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) der Europäischen Kommission erreichen Sie unter: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Die Emailadresse von RAin Dr. Kamila Matthies lautet: buero-matthies@web.de

Die von Rechtsanwältin Dr. Kamila Matthies, LL.M. auf dieser Homepage bereitgestellten Informationen sind sorgfältig geprüft worden. Gleichwohl kann keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit, Qualität oder letzte Aktualität der Angaben übernommen werden.

Die Informationen stellen keine rechtliche Beratung dar.

Soweit auf dieser Homepage Links zu anderen Seiten im Internet angelegt sind, besteht diesseits kein Einfluss auf die Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten. Eine Haftung ist daher ausgeschlossen.

Durch den Aufruf und die Benutzung dieser Homepage wird kein Mandatsverhältnis begründet.

Copyright © Prawo na pograniczu , Blogger